Zespół Szkół w Wiźnie - Kadra

   
  MENU
  Aktualności
  Zespół Szkół
  Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wizny w Wiźnie
  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
  Kadra
  Pedagog szkolny
  Psycholog szkolny
  Logopeda
  Koła zainteresowań
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Biblioteka
  Kontakt
  Dla rodziców
  Archiwum

 

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Mariola Freling 

WICEDYREKTOR: mgr Leokadia Wolińska 

W Zespole Szkół w Wiźnie pracuje 37 nauczycieli.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Obrońców Wizny w Wiźnie

NAZWA PRZEDMIOTU

NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA

POSIADANE KWALIFIKACJE

Język polski

mgr Małgorzata Dąbkowska 

Magister  filologii polskiej, specjalność nauczycielska;

Certyfikat ECDL;

Egzaminator części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego;

 

Matematyka

Historia

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Marek  Szabłowski 

 

 

 

 

 

 

 

Magister inżynier;

Studia podyplomowe
z matematyki;

Studia podyplomowe
z historii;

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;

Egzaminator części matematycznej egzaminu gimnazjalnego;

Egzaminator sprawdzianu po klasie VI.

Przyroda

mgr Dorota Malinowska 

Magister  nauczania początkowego, specjalność nauczycielska;

Studia podyplomowe
w zakresie blokowego nauczania przyrody;

Egzaminator sprawdzianu po klasie VI.

 

Oddziały przedszkolne

mgr Agnieszka Sawicka

 

Magister  pedagogiki wczesnoszkolnej;

Kurs kwalifikacyjny
z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

Kurs kwalifikacyjny
z organizacji i zarządzania oświatą;

Kurs kierownika wycieczek i obozów szkolnych;

Certyfikat ECDL.

 

mgr Genowefa Kalinowska 

 

 

Magister  pedagogiki;

Kurs kwalifikacyjny
z gimnastyki korekcyjnej.

 

mgr Danuta Mańko 

 

Magister pedagogiki o specjalności pedagogiki wczesnoszkolnej.

Język angielski

mgr Agnieszka Iwanowska 

Magister  nauczania początkowego.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – język angielski

mgr Agnieszka Polakowska (w roku szkolnym 2013/2014 na urlopie macierzyńskim)

Magister dydaktyki języków obcych.

Język niemiecki

mgr Sylwia Bednarczyk 

Wyższe magisterskie z p. p. – język niemiecki

 

Muzyka

Plastyka

mgr Barbara Borawska 

 

Magister wychowania  muzycznego;

Studia podyplomowe z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Studia podyplomowe
z edukacji artystycznej
w zakresie sztuk plastycznych.

Informatyka

mgr Mariola Freling 

Magister  pedagogiki o specjalności nauczanie początkowe;

Kurs kwalifikacyjny
z zarządzania oświatą;

Studia podyplomowe
z informatyki;

Licencjat z języka angielskiego.

 

Zajęcia techniczne, Edukacja wczesnoszkolna, Nauczanie indywidualne

mgr Wiesława Bagińska 

 

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej;

Studia Podyplomowe
w zakresie Techniki z elementami plastyki w zreformowanej szkole;

Studia Podyplomowe
w zakresie Edukacji Elementarnej;

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu terapii pedagogicznej

Wychowanie fizyczne

Jan Freling 

Licencjat z wychowania fizycznego.

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Irena Rostkowska 

Magister  edukacji wczesnoszkolnej;

Kurs kwalifikacyjny
z gimnastyki korekcyjnej.

 

mgr Beata Nitkiewicz 

Magister pedagogiki o specjalności pedagogika wczesnoszkolna;

Kurs kwalifikacyjny
z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;

Kurs kwalifikacyjny
z terapii pedagogicznej;

Kurs kwalifikacyjny
z oligofrenopedagogiki;

Studia Podyplomowe
z terapii pedagogicznej.

 

mgr Bożena  Staszek 

 

 

 

 

 

Magister pedagogiki -specjalność: nauczanie początkowe;

Studia Podyplomowe o specjalności edukacji elementarnej;

Kurs kwalifikacyjny
z terapii pedagogicznej.

mgr Robert  Domurat 

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

Studia podyplomowe o specjalności edukacji elementarnej;

Studia podyplomowe z informatyki.

Religia

mgr Anna Domurat

Magister  teologii;

Studia Podyplomowe
z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Emilia Grądzka 

Kolegium Teologiczne;

Studium Katechetyczne
w zakresie pedagogicznym i katechetycznym.

 

Pedagog szkolny

mgr Joanna Ożga 

Magister pedagogiki ogólnej;

Licencjat –specjalizacja: profilaktyka społeczna i resocjalizacja;

Studia podyplomowe
z organizacji pomocy
społecznej.

Kurs wychowawcy kolonijnego;

Studia podyplomowe z socjoterapii.

 

Logopeda

mgr Bożena Łomotowska 

Magister pedagogiki ogólnej; Studia logopedyczne;

Kurs kwalifikacyjny
z oligofrenopedagogiki;

Kurs kwalifikacyjny
z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

Studia glottodydaktyczne;

Certyfikat z diagnozy matematycznej.

 

Nauczyciel świetlicy

mgr Sylwia Skibniewska 

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacja ustawiczna;

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu oligofrenopedagogiki;

Studia podyplomowe z socjoterapii.

Biblioteka szkolna

Izabela Wróblewska 

Licencjat – wydział polonistyki;

Studium nauczycielskie nauczanie początkowe;

Kurs kwalifikacyjny
z bibliotekoznawstwa.

 

 

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie

 

Język polski

mgr Jolanta Powichrowska 

 

Wyższe magisterskie z p. p. – język polski.

mgr Joanna Rańczuch 

Wyższe magisterskie z p. p. – język polski;

Kurs kwalifikacyjny
z oligofrenopedagogiki.

 

Matematyka, Technika

mgr Leokadia Wolińska 

Wyższe magisterskie z p. p. – technika;

Studia podyplomowe – matematyka.

 

Matematyka

mgr Grażyna Karpińska 

Wyższe magisterskie z p. p. – matematyka.

mgr Irena Pieńkowska 

Wyższe magisterskie z p. p. – matematyka;

Kurs kwalifikacyjny
z oligofrenopedagogiki.

Język angielski

mgr Agnieszka Iwanowska 

Magister  nauczania początkowego.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – język angielski

 

Psycholog, Język angielski

mgr Katarzyna Gryczewska-Gutowska 

Wyższe magisterskie – psychologia, wyższe zawodowe – język angielski.

 

Język niemiecki

mgr Sylwia Bednarczyk 

 

Wyższe magisterskie z p. p. – język niemiecki.

mgr Małgorzata Pawlak

Wyższe magisterskie z p. p. – filologia polska; Wyższe zawodowe – język niemiecki.

 

Informatyka

mgr Sławomir Abramowicz 

Wyższe magisterskie z p. p. – informatyka,

Studia podyplomowe z fizyki.

 

Chemia, Fizyka

mgr Anna Konopko 

Wyższe magisterskie z p. p. – chemia;

Studia podyplomowe z fizyki.

Historia, Wiedza o społeczeństwa

mgr Jan Palczewski 

Wyższe magisterskie z p. p. – chemia;

Studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie.

 

Biologia, Geografia, Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata     Czarnowska 

Wyższe magisterskie z p. p. – biologia;

Studia podyplomowe z geografii;

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania do życia w rodzinie.

 

Religia

mgr Anna Domurat 

 

 

Magister  teologii;

Studia Podyplomowe
z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

ks. Grzegorz Pęski 

Magister  teologii.

 

Wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Ptaszyński

Wyższe magisterskie z p. p. – wychowanie fizyczne.

Muzyka, Plastyka, Zajęcia artystyczne

mgr Barbara Borawska 

 

Magister wychowania muzycznego;

Studia podyplomowe z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Studia podyplomowe z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Nauczyciel świetlicy

mgr Iwona Białobrzeska 

Wyższe magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Studia podyplomowe z logopedii.

Biblioteka szkolna

Izabela Wróblewska

Licencjat – wydział polonistyki;

Studium nauczycielskie nauczanie początkowe;

Kurs kwalifikacyjny
z bibliotekoznawstwa.

 

 

 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (21 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=